Zlatko Prica

Pecs, Hungary 26.06.1916 - 07.03.2003