Dimitrije PopoviŠ

Cetinje, Crna Gora 04.03.1951 g

 

Dimitrije PopoviŠ (Cetinje, Crna Gora 4.03.1951g.) Diplomirao na Akademiji u Zagrebu 1976g. Samostalno izlagao u Zagrebu, Cetinju, Beogradu, «enevi, Milanu, Rimu...

(klikni na fotografiju za detalje)


Flora 2

Flora 2

MM

MM