Duje Jurić

Rupe 18.04.1956.

Umjetnik i inovator,diplomirao u klasi V.Jordana. Virtuoz linije i kolorizma,koji dva desetljeca traga za novim

oblicima.Apstrakcija i geometrijski slog su njegova dominantna matrica.

©ezdesetak samostalnih i grupnih izlozbi diljem Evrope a poznati su njegovi ambijenti( svjetlosne instalacije) kao

i scenografsko slikarski radovi "Kugla glumiąta".


B.N.

B.N.