Marino Tartaglia

Zagreb 03.08.1894 - 21.04.1984

 

Marino Tatraglia (Zagreb 03.08.1894.-21.04.1984) pohađa Građevnu stručnu školu gdje su mu profesori O.Iveković i I.Tišov. 1912 odlazi u Firencu gdje studira na Švicarskoj Akademiji (A.G.Giacometti) a potom Instituto superiore di belle arti. 1918 izlaže s najistaknutijim predstavnicima tal. Avangarde.(C.Carra, G.De Chirico, E.Prampolini) .1921-25 boravi u Beču. 1925 osniva grupu «Oblik» u Beogradu. 1927/28 boravi u Francuskoj . Od 1931 je profesor na Akademiji u Zagrebu. Sudjelovao je na bijenalu u Veneciji 1930 i 1940. samostalno je izlagao u Beogradu , Splitu, Ljubljani, Sarajevu, Zagrebu gdje mu je priređena retrospektiva 1975/76.g. i 2003g.

(klikni na fotografiju za detalje)


Žuti buket

Žuti buket

Zeleni buket

Zeleni buket