Milan Tolić

Split 1899. - 1990.

Slikarstvo je ucio kod Emanuela Vidovića u Splitu a nakon toga Akademiju likovnih umjetnosti u

Zagrebu. U Splitu je radio kao likovni pedagog,odlazi na par godina u Osijek i vraca se kuci 1940.

Slikao je portrete,pejsaže,mrtve prirode, u duhu impresionizma.

Izlagao u gradovima diljem zemlje a bavio se i scenografijom i karikaturom.


Komiža

Komiža

veduta

veduta