Ljupčo Samardžiski

Skoplje 4.10.1947. - 2014.

Multimedijalni umjetnik internacionalnog ugleda,slikar,kompozitor i solist na kontrabasu. Diplomirao

je na Muzičkoj akademiji u Beogradu.

Nakon deset godina života u Parizu,1995.se preselio na Maltu.

Član mnogih svjetskih umjetničkih udruženja.

Izlagao u Francuskoj,Njemačkoj,Švicarskoj i Malti.


Malta

Malta

bez naziva

bez naziva

bez naziva

bez naziva