‘Galerija Kaptol’ osnovana je 1987. godine sa sjedištem u Zagrebu,na Kaptolu broj 13, gdje se nalazi do danas.  Od samog početka galerija je izlagala umjetnike svih generacija s fokusom na eminentne hrvatske slikare i kipare, kao i mlade umjetnike u usponu.

Budući da je jedna od prvih galerija koja je organizirala izložbe velikim imenima poput Vaska Lipovca, Iva Dulčića, Voje Radoičića, Stipe Nobila i ostalih te imala pop up galerije u Dubrovniku, Splitu i Hvaru, tijekom godina, postala je jedna od najistaknutijih galerija umjetnina u Hrvatskoj.