FRANO KRŠINIĆ

Kršinić, Frano, hrvatski kipar (Lumbarda, 24. VII. 1897 – Zagreb, 1. I. 1982). Prve pouke iz kamenoklesarstva dobio je u obitelji u rodnoj Lumbardi. Kiparstvo je učio na kiparskom odjelu Zanatske škole u Korčuli i klesarsko-kamenarskoj školi u Hořicama u Češkoj (1913–17) te na Akademiji u Pragu 1917–21 (J. V. Myslbek, J. Štursa). Kao profesor na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti od 1924. i voditelj Majstorske radionice od 1947. odgojio je naraštaje mladih kipara. Bio je jedan od osnivača umjetničke skupine Zemlja (iz koje je istupio 1930) i član Nezavisne grupe hrvatskih umjetnika. Član JAZU (danas HAZU) od 1949. Dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (1961).

Majka i dijete
Tehnika: skulptura ubronci
Dimenzije: visina 18 cm
Čitačica
Tehnika: skulptura u bronci
Dimenzije: 34x25x18 cm
Godina: 1963.
Sveti Sebastijan
Tehnika: skulptura u bronci
Dimenzije: 60,5x22x17 cm
Godina: cca 1930.

Cijene na upit:    Galerija umjetnina

    © 2023. Galerija Kaptol. Sva prava pridržana.