LACKOVIĆ CROATA IVAN

Lacković Croata, Ivan, hrvatski naivni slikar i grafičar (Batinska, 1. I. 1932 – Zagreb, 29. VIII. 2004). U slikarstvu samouk. Bio je nadničar i poljodjelac te listonoša u Zagrebu od 1957., kada je počeo slikati temperom i uljem na staklu. Isprva je slikao kompozicije s elementima pučke fantazmagorije i legendi, potom poetične prizore podravskoga zavičaja. Romantičnim prikazima godišnjih doba, najčešće zime, davao je lirski i sjetni sadržaj znakovite i skrivene simbolike.

Proljetni krajolik
Tehnika: ulje na staklu
Dimenzije: 35×30 cm
Jesenski pejzaž
Tehnika: akril na staklu
Dimenzije: 15×40 cm
Godina: 1970.
Selo u zimskom krajoliku
Tehnika: akril na staklu
Dimenzije: 20×40 cm
Godina: 1970.

Umjenička galerija u Zagrebu

© 2023. Galerija Kaptol. Sva prava pridržana.