KATARINA HENC

Henc, Katarina, hrvatska naivna slikarica (Sigetec kraj Koprivnice, 19. X. 1948). Završila Filozofski fakultet u Zagrebu 1977. Slikati je počela 1969. u duhu hlebinske slikarske škole. Toplim koloritom, kontrastima svjetla i sjene slika intimističke i melankolične žanr-prizore (Seoska kuhinja, 1982; Pralje, 2010) te seoske krajolike (Kasna jesen, 1989; Kukurjeci, 2009).

Žetva s konjem i kolima
Tehnika: ulje na staklu
Dimenzije: 34×29 cm
Godina: 1991.
Farmer odmara
Tehnika: ulje na staklu
Dimenzije: 20×16 cm
Godina: 1979.
Majka s djetetom u žetvi
Tehnika: ulje na staklu
Dimenzije: 20×16 cm
Godina: 1979.
Pastir
Tehnika: ulje na staklu
Dimenzije: 20×16 cm
Godina: 1980.
Odmor na poljskom radu
Tehnika: ulje na staklu
Dimenzije: 46x41cm
Godina: 1990.

Cijene na upit:    Galerija umjetnina

    © 2023. Galerija Kaptol. Sva prava pridržana.