JOSIP BIFFEL

Biffel, Josip, hrvatski slikar (Zagreb, 27. XI. 1933 – Zagreb, 5. VIII. 2018). Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu (1959., O. Mujadžić). Predavao u Zagrebu najprije na Školi primijenjene umjetnosti 1969–79., potom od 1979. na Akademiji likovnih umjetnosti. Najčešće je slikao figuralne kompozicije i predmete u krajoliku, u koje je uključivao elemente neobičnoga i fantastičnoga (Marsovo polje, 1964; Pad, 1975). Naglašena poetičnost, zatvorena forma i melankolični sadržaji vežu ga uz simbolizam, nadrealizam i metafizičko slikarstvo. Bavio se grafičkim oblikovanjem.

Motiv s Krka (Linardići)
Tehnika: Ulje na platnu
Dimenzije: 70x90cm

Cijene na upit:    Galerija umjetnina

    © 2023. Galerija Kaptol. Sva prava pridržana.