Frane Radak rođen je 1935. godine u Gorišu pored Šibenika. Školu primjenjenih umjetnosti završio je u Zagrebu 1957. godine. Na zagrebačkoj ALU diplomirao je slikarstvo 1963. godine u klasi prof. Otona Postružnika. Na završnoj godišnjoj izložbi studenata diplomanata nagrađen je nagradom Akademije likovnih umjetnosti za slikarstvo. Nakon završenog studija započinje vlastita likovna istraživanja. Na IX. zagrebačkom salonu 1974. godine Radak se predstavlja kao slikar jasne kompozicijske i kolorističke strukture slike, koja će biti dograđivana prema iznijansiranoj redukciji motiva. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj 35-godišnji pedagoški rad.

Mrtva priroda
Tehnika: ulje na platnu
Dimenzije: 81 x 70 cm
Godina: 2005.