JOSIP VANIŠTA

Vaništa Josip, hrvatski slikar (Karlovac, 17. V. 1924 – Zagreb, 24. III. 2018). Diplomirao 1950. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Marino Tartaglia); bio je profesor na Arhitektonskom fakultetu (1951–94). Redoviti član HAZU-a od 1994. Godine 1959. bio je jedan od osnivača skupine Gorgona, koja se zauzimala za nekonvencionalne oblike likovnog izražavanja. Samostalno je izlagao u Zagrebu, Karlovcu, Opatiji, Rijeci, Osijeku, Parizu.

Kaptol
Tehnika: ulje na platnu
Dimenzije: 100×120 cm
Godina: 1998.
Dubranec – Kišno proljeće
Tehnika: ulje na platnu
Dimenzije: 40×60 cm
Godina: 1979.
Bregi
Tehnika: ulje na platnu
Dimenzija: 41×62 cm
Godina: 1989.
Vukomeričke gorice
Tehnika: ulje na platnu
Dimenzije: 70×100 cm
Godina: 1988.
Nova Ves
Tehnika: ulje na platnu
Dimenzije: 65×81 cm
Godina: 1983.

Cijene na upit:    Galerija umjetnina

    © 2023. Galerija Kaptol. Sva prava pridržana.