FILAKOVAC, Vladimir, slikar (Brod na Savi, 9. III. 1892 — Zagreb, 22. XI. 1972). Gimnaziju polazio u Vukovaru i Osijeku. Od 1911. studirao i 1916. diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Budimpešti, gdje su mu profesori bili T. Zemplényi i D. Pilch. Mobiliziran je 1916. i dodijeljen 78. pukovniji u Osijeku kao vojni slikar; godinu dana provodi na ruskoj fronti. Nakon rata vraća se u Osijek, od 1921. do 1923. studijski boravi u Beču. U Osijeku živi do 1930, kada odlazi u Beograd. Radi u uredništvu časopisa Ilustrovano vreme, suosnivač je humorističkog lista Ošišani jež, a 1940/41. izvanredni je profesor beogradske Akademije likovnih umetnosti. God. 1971. izabran je za člana međunarodne rimske akademije »Tommaso Campanella«.

Selo pred oluju
Tehnika: Ulje na platnu
Dimenzije: 50×36 cm
Godina: 1954.