Bošnjak, Kruno, hrvatski kipar (Lovreć kraj Imotskoga, 4. X. 1936). Akademiju likovnih umjetnosti završio u Zagrebu 1964 (F. Kršinić), profesor na istoj ustanovi od 1985 do 2006. U oblikovanju portreta, figuralnih kompozicija sakralne tematike, aktova, medalja i spomeničke plastike oslanja se na tradicionalna realistička rješenja. U portretnoj plastici, koja često predočuje čitav lik, postigao je osebujan izraz plastične prirode ličnosti i karaktera (R. Goldoni, 1969; H. D. Genscher, 1992). Izveo je nekoliko spomenika (Tin Ujević, Imotski, 1980).

Frano Kršinić
Tehnika: skulptura ubronci
Dimenzije: visina 14 cm
Godina: cca 1972.