Kumbatović, Mila, hrvatska slikarica i kiparica (Omišalj, 17. VI. 1915 – Zagreb, 17. X. 2004). Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1940 (O. Mujadžić, M. Tartaglia). Rane radove (krajolici, mrtve prirode i portreti dinamičnih kromatskih ritmova i odnosa) radila je u duhu postimpresionizma i cézannizma. U kasnijim se radovima približila apstrakciji biomorfnih asocijacija, oporih i jednobojnih površina (Svijetli krug, 1970), a potom se vratila trajnoj tematskoj zaokupljenosti, krčkim krajolicima, koje gradi jakom ekspresivnošću (Škoj sv. Marka, 1974). Izrađivala je mozaike te objekte i skulpture od kovine (Monstranca, 1975; Potonula lađa, 2002) i stakla (Slap, 1985).

Kamenjar s maslinom
Tehnika: ulje na platnu
Dimenzije: 55 x 65 cm
Godina: 1995.